English
 


Lượt truy cập
01429457
Giới thiệu Xi măng Sài Sơn

Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn tiền thân là Xí nghiệp Xi măng Sài Sơn được thành lập từ ngày 28/11/1958 dưới sự quản lý của Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là cơ sở sản xuất xi măng lò đứng đầu tiên của Việt Nam và là cơ sở sản xuất xi măng thứ hai của Việt Nam sau xi măng Hải Phòng.

Năm 1964, Xí nghiệp Xi măng Sài Sơn được chuyển sang khối kinh tế được sự quản lý của Ty Kiến trúc tỉnh.

Tháng 12/1996, Xí nghiệp Xi măng Sài Sơn được đổi tên thành Công ty Xi măng Sài Sơn.

Tháng 11/1998, Công ty Xi măng Sài Sơn đã đầu tư xong dây chuyền sản xuất xi măng lò đứng cơ giới hoá của Trung Quốc với công suất thiết kế 60.000 tấn xi măng/năm tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Tây. Ngay từ năm đầu tiên vận hành dây chuyền sản xuất mới, Công ty đã đạt được 70.000 tấn/năm vượt công suất thiết kế. Cùng với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, chất lượng sản phẩm được ổn định và nâng cao, có uy tín trên thị trường và được người sử dụng tin dùng, nhu cầu đối với sản phẩm của Công ty ngày một tăng.

» Chi tiết  
  Sản phẩm chính
ximang
  Huân huy chương
saison1
saison2
     

Tin nóng

 • PHÁT HÀNH THÀNH CÔNG CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ (08/12/2018)
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT TRIỆU TẬP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ TÀI LIỆU HỌP (13/04/2018)
 • TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2018 (29/09/2018)
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3-2018 (19/10/2018)
 • BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 (28/05/2016)
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2016 (19/01/2017)
 • Báo cáo quản trị 2016 và danh sách cổ đông lớn (02/02/2017)
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2016 (30/03/2017)
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016 (30/03/2017)
 • DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN (11/04/2017)
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ VIỆC LUI THỜI GIAN ĐHĐCĐ 2017 (14/04/2017)
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1/2017 (19/04/2017)
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 (24/05/2017)
 • THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 (20/06/2017)
 • NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017 (01/07/2017)
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2017 (20/07/2017)
 • THAY ĐỔI NHÂN SỰ HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT (09/10/2017)
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3 NĂM 2017 (20/10/2017)
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4-2017 (20/01/2018)
 • NGHỊ QUYẾT HĐQT VỀ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯƠNG NIÊN 2018 (15/03/2018)

  Tiêu điểm

  BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (12/10/2018)
  NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (23/04/2015)
  THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN (27/05/2015)
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017 - SAU KIỂM TOÁN (30/03/2017)
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 1-2018 (20/04/2018)
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2018 (15/08/2018)
  NGHỊ QUYẾT VÀ THƯ MỜI HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2018 (15/09/2018)
  TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (07/04/2015)
  Giải trình và phương án đưa SCJ khỏi diện kiểm soát (24/04/2017)
  THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN SCJ - LẦN 1 NĂM 2017 (06/06/2017)
  CÔNG BỐ THÔNG ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN (01/07/2017)
  KẾT LUẬN THANH TRA 2017 (01/07/2017)
  BÁO CÁO QUẢN TRỊ BÁN NIÊN 2017 (25/07/2017)
  THÔNG BÁO CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN SCJ - LẦN 2 NĂM 2017 (28/07/2017)
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH BÁN NIÊN 2017 (15/08/2017)
  SCIC THOÁI HẾT VỐN TẠI CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN (18/09/2017)
  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 (30/03/2018)
  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (06/04/2015)
  BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ II NĂM 2011 (25/07/2011)
  BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015 (30/01/2015)
  Thăm dò dư luận
  Khi làm nhà bạn có chọn xi măng không?
  Không
  Không biết


  Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
  Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

  Email:
  saison@ximangsaison.com

  friendlink: cheap uggs