English
 


Lượt truy cập
01166689
Giới thiệu Xi măng Sài Sơn

Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn tiền thân là Xí nghiệp Xi măng Sài Sơn được thành lập từ ngày 28/11/1958 dưới sự quản lý của Tổng cục Hậu cần Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây là cơ sở sản xuất xi măng lò đứng đầu tiên của Việt Nam và là cơ sở sản xuất xi măng thứ hai của Việt Nam sau xi măng Hải Phòng.

Năm 1964, Xí nghiệp Xi măng Sài Sơn được chuyển sang khối kinh tế được sự quản lý của Ty Kiến trúc tỉnh.

Tháng 12/1996, Xí nghiệp Xi măng Sài Sơn được đổi tên thành Công ty Xi măng Sài Sơn.

Tháng 11/1998, Công ty Xi măng Sài Sơn đã đầu tư xong dây chuyền sản xuất xi măng lò đứng cơ giới hoá của Trung Quốc với công suất thiết kế 60.000 tấn xi măng/năm tại xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Tây. Ngay từ năm đầu tiên vận hành dây chuyền sản xuất mới, Công ty đã đạt được 70.000 tấn/năm vượt công suất thiết kế. Cùng với hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001, chất lượng sản phẩm được ổn định và nâng cao, có uy tín trên thị trường và được người sử dụng tin dùng, nhu cầu đối với sản phẩm của Công ty ngày một tăng.

» Chi tiết  
  Sản phẩm chính
ximang
  Huân huy chương
saison1
saison2
     

Tin nóng

 • THƯ MỜI VÀ TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016 (16/05/2016)
 • Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán. (29/03/2016)
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (15/04/2016)
 • Báo cáo tài chính Quý 1 năm 2016 (19/04/2016)
 • TÀI LIỆU ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016 (02/02/2016)
 • Các thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Sài Sơn xin từ nhiệm (25/12/2016)
 • Báo cáo tài chính quý 4/2015 (20/01/2016)
 • BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2015 (30/01/2015)
 • Các Nghị quyết, quyết định bổ nhiệm các chức vụ trong ban điều hành Công ty (03/03/2016)
 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (12/12/2015)
 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2016 (02/02/2016)
 • Công ty cổ phần xi măng Sài Sơn tổ chức thành công đại hội cổ đông bất thường 2016 (26/02/2016)
 • Báo cáo tài chính bán niên 2015 đã soát xét (17/08/2015)
 • Báo cáo quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2015 (23/07/2015)
 • Nghị quyết HĐQT về miễn nhiệm KTT, thư ký, người UQ công bố thông tin. (23/02/2016)
 • Công ty kiểm toán đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 (06/07/2015)
 • BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3-2015 (19/10/2015)
 • THÔNG BÁO 01/10 NGÀY GIAO DỊCH ĐẦU TIÊN CỔ PHIẾU BỔ SUNG (25/09/2014)
 • Báo cáo tài chính quý 2/2015 (18/07/2015)
 • QUYẾT ĐỊNH NIÊM YẾT BỔ SUNG CHỨNG KHOÁN (SCJ) (19/09/2014)

  Tiêu điểm

  Giải trình và phương án đưa SCJ khỏi diện cảnh báo. (22/04/2016)
  NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (23/04/2015)
  THAY ĐỔI NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN (27/05/2015)
  ĐIỀU CHUYỂN GIÁM ĐỐC NHÀ MÁY XI MĂNG NAM SƠN VÀ LỰA CHỌN NGÀY TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT (31/07/2015)
  Nghị quyết Hội đồng quản trị (25/12/2015)
  ÔNG PHÙNG MINH TUÂN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (13/01/2016)
  TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 (07/04/2015)
  BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 (06/04/2015)
  BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH QUÝ II NĂM 2011 (25/07/2011)
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH KIÊM TOÁN VÀ CÁC THÔNG TIN LIÊN QUAN (23/03/2015)
  SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2011 (01/07/2011)
  NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015 (11/03/2015)
  NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (09/03/2015)
  ÔNG BÙI VĂN HỒNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT XIN TỪ NHIỆM (23/01/2016)
  LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2014 ĐẠT 23,2 TỶ ĐỒNG (20/01/2015)
  BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2014 (20/10/2014)
  THAY ĐỔI NHÂN SỰ (31/12/2010)
  TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2014 (28/04/2014)
  NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010 (01/06/2010)
  CTCP Xi măng Sài Sơn (SCJ) được chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu, 23/03/2010 ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu bổ sung (18/03/2010)
  Thăm dò dư luận
  Khi làm nhà bạn có chọn xi măng không?
  Không
  Không biết


  Bản quyền thuộc Công ty CP Xi măng S¨¤i Sơn
  Địa chỉ: Xã S¨¤i Sơn, Quốc Oai, H¨¤ Tây; Điện thoại: 034. 679377

  Email:
  saison@ximangsaison.com

  friendlink: cheap uggs